WAB: leg arbeidscontract schriftelijk vast vóór 1 juli


Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn en die geen oproepovereenkomst hebben, kregen eerder tot 1 april 2020 de tijd om de arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.

Werkgevers moeten daarom niet vergeten dat zij vóór deze datum de arbeidscontracten van deze werknemers die op 1 juli nog in dienst zijn, schriftelijk vastleggen.

Heeft u op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet geregeld? Dan bent u voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Een werkgever die een werknemer op 1 januari 2020 of later in dienst heeft genomen, moet het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen. Doet hij dit niet, dan is hij de hoge WW-premie verschuldigd voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is en geen oproepovereenkomst heeft.