WBSO vanaf januari 2018? Vraag dan aan vóór 30 november

Wilt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Uw aanvraag moet dan vóór 30 november binnen zijn. Voor zelfstandigen is dit 1 januari 2018.

WBSO vraagt u aan met het online aanvraagformulier in eLoket. Als u eerder WBSO heeft aangevraagd, staat uw oude aanvraag voor u klaar in eLoket. U kunt deze aanpassen en zo geschikt maken voor de aanvraag voor 2018. Ook aanvragen die u eerder indiende via het offline programma staan klaar in eLoket.

Let op! Als u voor een latere periode in 2018 WBSO wilt aanvragen, moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode zijn ingediend.

Meer informatie in de ’Handleiding WBSO 2018’
Een uitgebreide toelichting op de WBSO leest u in de  ‘Handleiding WBSO 2018’ op rvo.nl.