WBTR Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Hierdoor veranderen de regels voor het bestuur van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
 
Door de invoering van de WBTR sluiten de regels voor toezicht en bestuur van deze rechtsvormen aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). In de WBTR zijn bepalingen opgenomen over bijvoorbeeld de invoering van het verbod op persoonlijke belangen, aanpassing aansprakelijkheid en meer mogelijkheden voor ontslag van het bestuur.
 
KVK
Op de internetsite van de Kamer van Koophandel (KVK) staat beschreven wat verandert en hoe zich hierop kunt voorbereiden.
 
Hulpmiddelen
De KVK verwijst u naar de volgende hulpmiddelen om u te ondersteunen:
  • Een stappenplan dat helpt bij het inrichten van de statuten.
  • Het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van de WBTR voor de vereniging of stichting van uw klant.
Meer informatie leest u in Dit betekent de WBTR voor je organisatie.