Werken met modelovereenkomst: u kunt fictieve dienstbetrekkingen en artiestenregeling uitsluiten

Opdrachtgever en zzp’er kunnen er samen voor kiezen om een modelovereenkomst te gebruiken. Per 1 mei 2016 kunt u daarbij de artiestenregeling en de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers (en gelijkgestelden) uitsluiten.

Opdrachtgever en zzp’er moeten de keuze voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen samen maken, omdat de keuze voor beide partijen gevolgen kan hebben.

Bij het werken buiten (fictieve) dienstbetrekking hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen en is de zzp’er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bepaling opnemen
Wilt u de fictieve dienstbetrekking voor thuiswerkers uitsluiten? Zorg er dan voor dat in de schriftelijke overeenkomst hierover een bepaling wordt opgenomen. In de algemene modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst vindt u zo’n bepaling. Gebruikt u  een eigen overeenkomst, neem dan ook zo’n bepaling op. Bij het toetsen van de overeenkomst controleert de Belastingdienst dan alleen op een echte dienstbetrekking of 1 van de andere fictieve dienstbetrekkingen.

Artiestenregeling uitsluiten
Is de opdrachtnemer een artiest die in Nederland woont? Dan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen schriftelijk overeenkomen dat de artiestenregeling niet van toepassing is. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting  in te houden en geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De artiest is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op! Sluit de overeenkomst af vóór de eerste betaling.

Meer informatie
Wat houdt een fictieve dienstbetrekking in? Neem contact met ons op.