Werkgever kan herbeoordeling WIA aanvragen

Vanaf nu is het ook voor werkgevers mogelijk de gezondheid van een (ex)werknemer te laten herbeoordelen door UWV. Hiervoor is een formulier beschikbaar op uwv.nl.

Als de gezondheid van een (ex-)werknemer verandert, heeft dat misschien gevolgen voor zijn inzetbaarheid op de werkvloer. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte of duur van zijn WIA-uitkering. Een werknemer kan UWV zelf vragen zijn gezondheid opnieuw te beoordelen. Nieuw is dat ook werkgevers en verzekeraars UWV nu hierom kunnen vragen.

Voor hen is op UWV het nieuwe formulier ‘Aanvragen herbeoordeling WIA door werkgever, verzekeraar of andere instantie’ beschikbaar.

Aanvraag goed onderbouwen
Als een werkgever een herbeoordeling van een (ex-)werknemer aanvraagt, moet daar wel een goed onderbouwde aanleiding voor zijn.

Verzekeraars en andere instanties zoals een administratiekantoor, konden al eerder een herbeoordeling aanvragen namens een (ex-)werkgever. Daarvoor is altijd een machtiging van de (ex-)werkgever nodig.

Meer informatie
Meer leest u in het bericht ‘Werkgevers kunnen een herbeoordeling aanvragen’ op uwv.nl