Werkgeversvervoer werknemers belast met 9%

Vervoert u als werkgever uw eigen werknemers? Het vervoer van werknemers in auto’s van de werkgever is belast met 9% btw.

Als u met eigen auto’s vervoer voor uw personeel regelt en daarvoor een vergoeding vraagt, is het vervoer belast tegen het lage btw-tarief van 9%. Hiervan is sprake als:

  • de werkgever wisselend een werknemer als (betaald) chauffeur inzet om andere werknemers te vervoeren van huis naar wisselende werkplekken
  • de werkgever voor het vervoer een vergoeding inhoudt op het loon van de werknemers die het vervoer krijgen aangeboden (niet de chauffeur)

Het hiervoor beschreven vervoer door de werkgever van zijn personeel voldoet aan de omschrijving van artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 als ‘personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer’.