Werkt u volgens de regels met uitzendkrachten? Gebruik de checklist!

Werkt u veel met uitzendkrachten of wil u een uitzendbureau selecteren? Met de checklist van de Belastingdienst en het ministerie van SZW kunt u nagaan of u de uitzendkrachten volgens de regels behandelt én of u te maken heeft met een bonafide uitzendbureau.  

Wanneer aan alle 9 punten uit de checklist wordt voldaan, is de kans groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt. De 9 punten van de checklist gaan onder andere over:

  • juiste facturering
  • juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel
  • certificering van het uitzendbureau
  • het gebruik van een g-rekening
  • het betalen van een eerlijk wettelijk loon en
  • controle van de identiteit van de uitzendkracht.

In de checklist staat ook punten waar u zélf op moet letten.

Zowel een bedrijf dat uitzendkrachten inleent als het uitzendbureau moeten volgens de Inspectie SZW regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden. De checklist is te vinden op checklistuitzendbureaus.nl.

Meer informatie
Lees ook over de controles van de inspectie SZW op malafide uitzendbureaus in dit nieuwsbericht op het forum.

Meer weten over de inspectie SZW? In de factsheet Eerlijk werk door uitzendbureausbeschrijft de inspectie de resultaten van inspecties in de uitzendbranche en bij bedrijven die uitzendkrachten inhuurden in 2016.