Werkzaamheden zijn loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming

De inspecteur en de Rechtbank concluderen op basis van feiten en omstandigheden dat belanghebbende loon uit dienstbetrekking geniet in plaats van winst uit onderneming.

Belanghebbende geeft in zijn aangiftes over 2010 en 2011 winst uit onderneming aan. Na een boekenonderzoek concludeert de inspecteur dat belanghebbende loon uit dienstbetrekking geniet.

De rechtbank stelt vast dat aan de voorwaarden voor de dienstbetrekking – arbeid, loon en gezag – is voldaan. Belanghebbende liep geen ondernemersrisico en deed geen investeringen. Daarnaast ontving hij maandelijks een vaste vergoeding die doorliep bij ziekte of verlof.

Lees hier de beslissing van rechtbank Gelderland met nummer: ECLI:NL:RBGEL:2017:1863

Na 2017-05-26 07:00:17 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Werkzaamheden zijn loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.