Wet aandelen aan toonder per 1 juli 2019 van kracht

De wet aandelen aan toonder treedt per 1 juli 2019 in werking. Deze wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) schaft papieren aandelen aan toonder voor niet-beursgenoteerde vennootschappen af. 

Deze maatregel heeft als doel het gebruik van deze stukken voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen te voorkomen.

Voor DGA’s met een vennootschap betekent dit dat u aandelen aan toonder moet omzetten in aandelen op naam via een statutenwijziging. Doet u dit niet, dan gebeurt dat van rechtswege op 1 januari 2020.

Aandeelhouders die nog papieren stukken in huis hebben, moeten die bij de vennootschap inleveren. Dat kan nog tot 1 januari 2021. Doen zij dit niet dan verliest u de rechten die zijn verbonden aan hun aandeel. Niet ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Verzamelbewijs
Met ingang van de nieuwe wet komt de registratie van toonderstukken op één verzamelbewijs. Voor iedere beursvennootschap moet u een verzamelbewijs laten bewaren in een kluis bij bijvoorbeeld een bank of beleggingsinstelling.

Verhandeling van aandelen aan toonder kan dan alleen nog via een effectenrekening plaatsvinden. Aan de hand van zo’n effectenrekening, of het aandeelhoudersregister van een naamloze vennootschap, is na te gaan wie een aandeel aan toonder in handen heeft.

Vragen? Neem contact met ons op.