Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei 2023 stemde de Eerste Kamer in met de Wet toekomst pensioenen. Daarin zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023.

Het is de bedoeling dat de pensioenopbouw duidelijker en persoonlijker is en dat een aanvullend pensioen sneller stijgt. Het pensioenstelsel moet ook beter aansluiten bij situaties waarbij mensen niet langer 40 jaar voor dezelfde werkgever werken. 

Overgang start op 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 start een overgangsfase van enkele jaren. Werkgevers en werknemers maken met elkaar afspraken over de aanpassing van hun pensioenregeling. Daarna voeren pensioenuitvoerders deze afspraken uit.

Wat er verandert

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen of – als het tegenzit – te verlagen. De nieuwe pensioenwet regelt wel buffers om dat zoveel mogelijk op te vangen. In het nieuwe stelsel is het pensioen van een deelnemer opgebouwd uit de ingelegde premies plus het rendement dat met de inleg is behaald. Dat is duidelijker.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij de situatie dat mensen tegenwoordig niet meer 40 jaar bij 1 baas werken.

 Wat niet verandert

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat werkgevers en werknemers samen de pensioenpremies inleggen. Ook dragen ze nog steeds samen de financiële risico’s. Pensioenuitvoerders beleggen het ingelegde geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Meer informatie

Op de internetsite Rijksoverheid.nl is een overzicht gepubliceerd van antwoorden op vragen over het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast kunt u ook terecht op onsnieuwepensioen.nl.

Na 2023-05-31 07:00:49 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Wet toekomst pensioenen aangenomen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.