Wetsvoorstel no-riskpremie vanaf 56 jaar naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, krijgen een compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte.

Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn geweest en een ww-uitkering hebben ontvangen. In de compensatieregeling neemt het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Verlagen van de leeftijd van de no-riskpolis is 1 van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ waarmee het ministerie de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers wil verbeteren.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van de verzamelwet SZW en is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna behandelen de Eerste en Tweede Kamer de wet.