Wetsvoorstel voor pensioenklem DGA op komst

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) te maken hebben.

Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde ‘beklemd vermogen’.  Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA’s aantrekkelijke regeling af te laten kopen.

DGA’s die het zogeheten Pensioen in Eigen Beheer afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor DGA’s om te stoppen met Pensioen in Eigen Beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van ongeveer 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.