Wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigen per 1 juli 2019. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vast.

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2019:

  • € 1.635,60 bruto per maand (nu € 1615,80)
  • € 377,45 bruto per week (nu € 372,90)
  • € 75,49 bruto per dag (nu € 74,58)

Minimumjeugdloon per 1 juli 2019:

Meer informatie
De publicatie met alle bedragen en een toelichting vindt u in de Staatscourant van 16 april 2019.