Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2021. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.
Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2021:
  • € 1.684,80 per maand (nu € 1.680,00)
  • € 388,80 per week (nu € 387,70)
  • € 77,76 per dag (nu € 77,54)

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.
 
Meer informatie
Alle bedragen en een toelichting leest u in de Staatscourant van 7 oktober 2020.
 
Op rijksoverheid.nl staat een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.

Struik Accountants minimumloon 1 januari 2020