Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vast.
 
Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is bij een volledig dienstverband vanaf 1 juli:
  • € 1.680,00 per maand (nu € 1.653,60)
  • € 387,70 per week (nu € 381,60)
  • € 77,54 per dag (nu € 76,32)
Meer informatie
Alle bedragen en een toelichting leest u in de Staatscourant van 10 april 2020. Op rijksoverheid.nl vindt u een rekenhulp om het juiste minimumloon te berekenen.