WHOA biedt mogelijk oplossing bij dreigend faillissement

verkeert u in financiële problemen? Met de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kunt u zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken over een schuldregeling.
De WHOA is op 1 januari 2021 ingegaan en helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken of gecontroleerd stoppen. Een handig stappenplan – van voorbereiding tot akkoord – kan u daarbij helpen. U kunt nu al starten met de voorbereidingen om te proberen een faillissement te voorkomen.
 
Stappen
Op kvk.nl vindt u het stappenplan samen met de WHOA-routekaart. Het stappenplan gaat uit van de situatie dat de rechter akkoord geeft aan de voorgestelde schuldenregeling (homologatie). Bij elke stap leest u hoeveel dagen het ongeveer duurt.
 
De 7 stappen zijn:
  1. Leg afspraken vast in conceptakkoord (inschatting: vanaf 2 dagen tot maximaal 8 maanden).
  2. Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers (1 dag).
  3. Organiseer een stemming (8 dagen).
  4. Deel verslag van stemming (7 dagen).
  5. Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank (1 dag, zo snel mogelijk).
  6. Bezwaarperiode (8 tot 14 dagen).
  7. Uitspraak rechter: homologatie akkoord (de rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een beslissing over het akkoord van uw klant).
U vindt de uitleg bij de stappen op kvk.nl.