Wiebes stuurt brief Investeringsagenda naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staat moderne communicatie met burgers en bedrijven centraal. Een ander speerpunt is het intelligent gebruik van data voor beter toezicht. Hierdoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen.

De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te zijn op de eisen van de moderne samenleving, aldus de brief. “De omgeving waarin de Belastingdienst opereert is veranderd, maar de Belastingdienst is onvoldoende meeveranderd. De heffings- en inningsprocessen sluiten niet meer aan bij de manier waarop de belastingbetaler gewend is geraakt te interacteren en te communiceren. Ook het toezicht en de verwerking sluiten niet meer aan bij het steeds diversere bestand van belastingbetalers. (…) We moeten af van die 150 miljoen als blauwe enveloppen vermomde juridische beschikkingen. We gaan naar een Belastingdienst waarbij belastingplichtigen op ieder gewenst moment een overzicht kunnen opvragen van hun fiscale situatie.”

Meer leest u op rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook de brief naar de Tweede Kamer.