Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas in 2022

Stelt u gelijktijdig meer dan 1 auto ter beschikking aan uw werknemer? Eerder gaf de Belastingdienst aan dat u de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet berekenen. Door diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022.
 
Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoeft u niet voor alle auto’s bij te tellen? Tot en met 2021 telt u, zoals u gewend bent, bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.
 
Vanaf 1 januari 2022 telt u bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.
 
Bijtelling meerdere auto’s
Wanneer u meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan uw werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.
 
Daarnaast houdt u rekening met het aantal rijbewijzen binnen het gezin van de werknemer. Is de werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoeft u maar voor 1 auto bij te tellen.
 
Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan telt u bij voor 2 auto’s. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan telt u bij voor evenveel auto’s als er rijbewijzen zijn.