Wijziging STEP-regeling stimuleert energiezuiniger maken huurwoningen

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is per 1 juli 2016 gewijzigd. De regeling is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen.

De aangepaste regeling dienst als extra stimulans voor verhuurders om aan energiebesparingen van bestaande woningen te doen. Dat maakt de regeling interessant voor zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders.

Enkele belangrijke wijzigingen in de regeling: de subsidiebedragen zijn verhoogd, de looptijd van de aanvraagperiode is verlengt tot en met 2018 en de minimale verbetering van de Energie-Index is verlaagd van drie naar twee klassen.

Meer informatie?
Meer informatie over de wijzigingen van de STEP-regeling leest u hier.