Wijziging uitbetaalde bedragen derden (IB47)

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe werkwijze voor de opgave van uitbetaalde bedragen aan derden. Deze nieuwe renseigneringsverplichting geeft een wettelijke basis voor gegevensverstrekking onder vermelding van het burgerservicenummer (BSN).
 
Een inhoudingsplichtige die bedragen heeft uitbetaald aan derden is per 1 januari 2022 wettelijk verplicht opgave van deze gegevens te doen. U ontvangt hiervoor geen uitnodiging.
 
U moet de volgende gegevens doorgeven:
  • naam, adres, BSN en geboortedatum van de ontvanger van de betaling
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen
De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2022, maar de nieuwe gegevensaanlevering zal voor het eerst plaatsvinden tussen 1 januari 2023 en 31 januari 2023. De inhoudingsplichtige kan de gegevens van 2022 pas na afloop van het kalenderjaar en uiterlijk op 31 januari 2023 aanleveren bij de Belastingdienst.
Wettelijke basis
De nieuwe renseigneringsverplichting wordt in 2022 vastgelegd in de artikelen 47 en 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting.