Wijziging verdragsverklaringen pensioengerechtigden België

Per 1 januari 2018 heeft de Belastingdienst de verdragsverklaringen over pensioenuitkeringen uit Nederland aan inwoners van België ingetrokken. De Belastingdienst komt daar nu voor een deel op terug. Een aantal verklaringen gaan weer met terugwerkende kracht gelden, andere blijven ingetrokken.

De Belastingdienst heeft uitkerende instanties eind 2017 laten weten dat de verdragsverklaringen werden ingetrokken. Het gaat om verdragsverklaringen van pensioengerechtigden in België die zijn afgegeven vóór 31 juli 2017.

Besluit
Nederland en België hebben nu het volgende besloten:

  • De ingetrokken verdragsverklaringen gaan weer gelden als het pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast.
  • In alle andere gevallen blijft de werkgever over de uit te betalen pensioenen loonbelasting inhouden.

Of een verdragsverklaring weer gaat gelden, bepaalt de Belastingdienst op grond van de ontvangen gegevens van de Belgische belastingdienst. Zodra de gegevens uit België bekend zijn, hoort de uitkerende instantie van de Belastingdienst voor welke pensioengerechtigden de verklaring weer gaat gelden. Ook de pensioengerechtigde waarvoor de verklaring weer geldig is, ontvangt een brief.

Geen loonbelasting inhouden
Over de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden waarvoor de verklaring weer geldt, houdt de uitkerende instantie geen loonbelasting meer in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De eerdere aangiften loonheffingen, waarin voor deze pensioengerechtigden wél loonbelasting is ingehouden en betaald, moet hij corrigeren.