Wijzigingsregeling NOW 3 (5e tranche)

Voor het subsidietijdvak april tot en met juni 2021 zijn de percentages bekend voor 5e tranche van de 3e Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW 3). Dat schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer.
 
Het vergoedingspercentage wijzigt niet en blijft – net als in de 4e tranche – staan op maximaal 85% van de loonsom. Ook de andere percentages worden gelijkgetrokken met die van de 4e tranche. De eerder gepubliceerde verlaging van de maximaal vergoede loonsom per werknemer gaat niet door. De maximaal vergoede loonsom per werknemer blijft daarmee ook in de 5e tranche 2 keer het maximale dagloon per maand.
 
In de Kamerbrief vindt u alle percentages op een rij. Daarin staat ook meer over de gewijzigde openstelling van de vaststellingsloketten en de vaststelling van het accountantsprotocol en derdenverklaring voor NOW 2.