Opheffing WKA depotrekening per 1 januari 2016

Op 10 oktober 2015 stuurt de Belastingdienst een brief aan iedereen die gebruik maakt van een of meerdere WKA depotrekening(en). Deze rekeningen worden per 1 januari 2016 opgeheven. Voor inleners en aannemers betekent dit dat een rechtstreekse storting geen vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid meer oplevert. Vanaf 1 januari levert alleen een storting op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring.

WKA depotrekening

Maakt u gebruik van het WKA-depot? Dan zijn dit aandachtspunten:

  1. u moet een G-rekening aanvragen
  2. u moet zijn WKA-rekening opheffen

In de brief wordt uitgelegd hoe u een G-rekening aanvraagt. Ook is er een uitleg hoe u zelf een WKA depotrekening kan opheffen. Wij hebben de brief inmiddels in ons bezit, neem daarom vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie leest u in deze brochures:

Meer weten?