WOZ-waarden voor iedereen beschikbaar

Vanaf 1 oktober is de waardering van woningen (oftewel WOZ-waarde) voor iedereen openbaar gemaakt. Deze gegevens zijn kosteloos op te vragen via het digitale WOZ-waardeloket.

Voorheen was het alleen mogelijk om een taxatieverslag op te vragen waarin de WOZ-waarde staat van de huizen waarmee een woning vergeleken is. Met het WOZ-waardeloket kunnen burgers zelf de waarde van een woning opvragen.

Tot nu toe zijn 100 gemeenten aangesloten. Naar verwachting zijn binnen een paar maanden alle 390 gemeenten aangesloten.

Samenwerking
Het loket is een samenwerking tussen het ministerie van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Kadaster, de Unie van Waterschappen en de Waarderingskamer.

Benieuwd naar de WOZ-waarde?

Op de website https://www.wozwaardeloket.nl/ kunt u deze gegevens opvragen.