Zichttaxatie panden niet ‘illegaal’; inpandige taxatie niet verplicht

Het hof oordeelde dat de inspecteur de waarde van de onroerende zaken aannemelijk maakte met zijn zichttaxaties. Inpandige taxaties zijn niet verplicht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

B verhuurde een bedrijfspand, 3 woonhuizen en 21 garageboxen. Hij verschilt (al jaren) van mening met de inspecteur over de waarde van deze onroerende zaken die hij moet aangeven in box 3. De inspecteur heeft de panden laten taxeren. B verleende echter geen medewerking aan een geplande inpandige opname. B stelt onder meer dat zowel de taxateur als de inspecteur illegaal handelen door zichttaxaties uit te voeren c.q. taxatierapporten te overleggen in deze procedure waaraan zichttaxaties ten grondslag liggen.

Zichttaxatie

Hof Den Bosch oordeelt op 20 januari dat de inspecteur de waarde van de onroerende zaken aannemelijk heeft gemaakt. Zichttaxaties zijn niet illegaal en een inpandige opname om de waarde te bepalen, is niet verplicht. De inspecteur heeft de waarde van de onroerende zaken aannemelijk gemaakt.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond verklaard (art. 81, lid 1, Wet RO).

Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2377