Toelichting bij naheffingsaanslagen

De Belastingdienst stuurt vanaf 18 februari een bijlage mee bij de naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting (OB). Hierin vindt u meer informatie over het bijzonder uitstel van betaling. Hebt u de bijlage nog niet ontvangen? In dit bericht leest u welke informatie erin staat.
 
In de bijlage leest u een toelichting op de volgende situaties:
 • De aangifte van u is niet of te laat binnengekomen bij de Belastingdienst.
 • U heeft bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen.
 • U heeft niet, niet volledig of te laat betaald.
 • Het bijzonder uitstel is afgelopen.
 • Na afloop van zijn bijzonder uitstel kunt u nog steeds niet op tijd betalen.
Ook heeft de Belastingdienst een schema toegevoegd waarin staat wat u moet doen in de volgende situaties:
 • bijzonder uitstel nog niet eerder aangevraagd
 • bijzonder uitstel gekregen en daarna niet verlengd
 • bijzonder uitstel gekregen en daarna wel verlengd
Bijlagen (neem contact met ons op:)
 • Bijsluiter LH – Naheffingsaanslag en bijzonder uitstel
 • Bijsluiter OB
 • Visual bijzonder uitstel van betaling
Betalingsverzuimboete en naheffingsaanslag tijdens bijzonder uitstel van betaling
Op de naheffingsaanslag OB kan een betalingsverzuimboete staan. Als u voor de OB bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege de coronacrisis, hoeft u de boete níet te betalen. De Belastingdienst voegt de naheffingsaanslag toe aan openstaande belastingbedragen waarvoor vanaf 1 oktober 2021 een betalingsregeling van 36 maanden gaat lopen.
 
Deze tijdelijke versoepeling van betalingsverzuimboetes, komt per 1 juli 2021 te vervallen.