Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomsten

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd en moet elk bedrijf aan de nieuwe regels voldoen. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen Struik Accountants en uw organisatie. Het is daarom belangrijk dat verwerking van persoonsgegevens goed is vastgelegd.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om dit vast te leggen in een verwerkersovereenkomst.

Wanneer noodzaak

Een verwerkersovereenkomst is een wettelijk verplichte overeenkomst op het moment dat u als klant aan Struik accountants vraagt om persoonsgegevens voor u te verwerken. U bent op dat moment verwerkingsverantwoordelijke en Struik accountants is de verwerker. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is een verplichting voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als voor de verwerker. Besef dat er al snel sprake is van ‘verwerken’ van persoonsgegevens

Daarom hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld waarmee wij afspraken met u maken over de persoonsgegevens die wij voor uw verwerken. Hieronder vindt u de verschillende overeenkomsten die beschikbaar zijn en hoe u deze met ons kunt afsluiten.

Sluit eenvoudig een verwerkersovereenkomst met ons af

Als verwerkingsverantwoordelijke moet u, als u een verwerker inschakelt, alle afspraken omtrent de verwerking van de persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst. In de AVG worden specifieke eisen gesteld aan wat er in deze overeenkomst hoort te staan. Struik Accountants heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin de belangen van zowel de verwerkersverantwoordelijke (u) als de verwerker (Struik Accountants) worden behartigd. Om deze overeenkomst te sluiten hebben wij ook een tekenblad opgesteld waarop u kunt aangeven dat u akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst.

Maakt u onder andere gebruikt van onze volgende diensten:

  • verwerking van administraties
  • verwerking van salarisadministraties
  • verwerking van fiscale aangiften

Dan moet u onderstaande documenten downloaden, goed doornemen en getekend aan ons retourneren.

Download de verwerkersovereenkomst
Download het tekenblad verwerkersovereenkomst
Download de algemene voorwaarden van Struik Accountants

Stuur ons het ondertekende tekenblad toe

Wij verzoeken u het ondertekende tekenblad zo snel mogelijk en in ieder geval voor 25 mei 2018 naar ons te sturen. Dit kunt u veilig doen:

Stuur het ondertekende tekenblad per post naar ons op. Hier vindt u alle postadresgegevens.

Let op:

Als u meerdere bedrijven heeft, dan is voor elk bedrijf een aparte verwerkersovereenkomst nodig.

Heeft u vragen?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben , aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Struik Accountants.