Uitkomsten Toezichtsplan – wet DBA

De resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties zijn bekend. De Belastingdienst heeft de uitkomsten vastgelegd in een rapportage en gepubliceerd op de internetsite. Ook heeft staatssecretaris Snel de Tweede Kamer geïnformeerd in een Kamerbrief.  In Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties leest u hoe de Belastingdienst invulling heeft gegeven aan de volgende 3 doelstellingen uit het Toezichtsplan: toezicht houden […]

inkeerregling

Brexit Impact Scan

De Brexit kan ook uw onderneming raken. Doe daarom de Brexit Impact Scan en ontdek eventuele onverwachte gevolgen. Zo kunt u mogelijke problemen voorkomen. Op 25 november 2018 hebben Europese regeringsleiders ingestemd met het terugtrekkingsakkoord over Brexit. Na instemming van het Britse en Europese parlement zal het akkoord definitief zijn. Hoewel dit terugtrekkingsakkoord een belangrijke […]

taxiregeling

Controle zelfstandigenaftrek: voorkom terugbetaling

Controleer voordat u aangifte IB 2018 doet of u voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek. Hiermee voorkomt u dat u onterecht aftrek opgeeft en dat u later eventueel belasting moet terugbetalen. Hebt u al aangifte gedaan? Dan kunt u dit nog aanpassen en uw aangifte opnieuw versturen. Wanneer zelfstandigenaftrek? U komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek […]

crisisheffing

Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). U kunt vanaf dat moment kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag uw omzet niet meer bedragen dan € 20.000 per kalenderjaar. Als u kiest voor de vrijstelling, zijn dit in hoofdlijnen de gevolgen: U brengt […]

taxiregeling

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2018

UWV begint met het versturen van de voorlopige berekeningen 2018 van de tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). U ontvangt deze berekening tussen 1 maart en 14 maart 2019.  In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen u recht heeft op één of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op […]

accountant advocatenkantoor

Aanvraag compensatieregeling transitievergoeding 2020

Op 26 februari is de regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt vanaf 1 april 2020 aanvragen voor deze compensatieregeling indienen. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Wij adviseren u alle gerelateerde personeels- en financiële documenten goed te bewaren. De wet en regeling hebben betrekking op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 […]

accountantskantoor ijsselstein

Hoge Raad: dwangsom is geen loon

Een dwangsom die een politieambtenaar heeft ontvangen omdat het bestuursorgaan te langzaam heeft beslist, is geen loon. Dit heeft de Hoge Raad bepaald.   Een werknemer van de politie maakt bezwaar tegen een beslissing van de korpschef om zijn functie niet te herwaarderen. De korpschef reageert niet tijdig op het bezwaar. Op grond van de […]

faillissementsuitkering

Belastingdienst stuurt beschikking verleggingsregeling bij invoer

De Belastingdienst stuurt een beschikking als reactie op de aanvraag voor toepassing van de verleggingsregeling bij invoer van goederen uit derde landen. Het Verenigd Koninkrijk (V.K) is na 29 maart ook een derde land. De Belastingdienst doet dit naar aanleiding van de begin januari 2019 verzonden brieven met aanvraagformulier. U ontvangt een goedkeurende beschikking als […]

accountantskantoor ijsselstein

Werknemers opnieuw opgenomen in doelgroepregister

Door een wijziging in de regels zijn een aantal werknemers opnieuw opgenomen in het doelgroepregister. Dit kan voor de werkgever extra voordelen opleveren.   Vanaf 1 december 2018 zijn de volgende werknemers teruggeplaatst in het doelgroepregister: werknemers met Oude Wajong of Wajong 2010 werknemers met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening) werknemers met een WIW- […]

faillissementsuitkering

Nieuwe versie infographic Wtl

Er staat een nieuwe versie online van de infographic over het loonkostenvoordeel, lage-inkomensvoordeel en jeugd-LIV. In deze versie zijn de gegevens van 2019 verwerkt.   In de infographic vindt u: de voorwaarden per tegemoetkoming het proces van toekenning van de tegemoetkomingen de overgangsregeling voor het loonkostenvoordeel informatie over de doelgroepverklaring Gerelateerd artikel Kennisdocument Wtl 2019 […]