Faillissement ondersteuning

Belastingdienst verstuurt Aangiftebrief loonheffingen 2020

De Belastingdienst verstuurt binnenkort de Aangiftebrief loonheffingen 2020 naar werkgevers. Deze brief is belangrijk zowel voor u als werkgever als voor onze salarisverwerking.   De brief bevat de volgende gegevens: het aangiftetijdvak waarmee de werkgever bij de Belastingdienst staat geregistreerd per aangiftetijdvak: de uiterste aangifte- en uiterste betaaldatum per aangiftetijdvak: het betalingskenmerk Met deze gegevens […]

accountant advocatenkantoor

Wetsvoorstel: wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020

De bijtellingpercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020, als de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ aangenomen wordt door de Eerste en Tweede Kamer. Deze wet is onderdeel van het Belastingplan 2020.   Het gaat om de volgende wijzigingen:   Datum 1e toelating in 2020 Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is […]

BLM Accountants

Eindejaarstips 2019

In 2019 is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2020 verandert er weer één en ander. In dit document treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog vóór 1 januari 2020 actie zou moeten ondernemen. Dit document is zeker niet uitputtend maar eerder bedoeld als […]

innovatiebox

Bus is ter beschikking gesteld

Een werkgever die de sleutels beheert van een bedrijfsbus, stelt deze ter beschikking aan zijn werknemers. Dit heeft het Hof geoordeeld. De werkgever kan niet aannemelijk maken dat de werknemers niet meer dan 500 kilometer privé hebben gereden.   De inspecteur doet een boekenonderzoek bij bv X. Volgens de inspecteur geldt de bijtelling privégebruik auto […]

Faillissement ondersteuning

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring

Op overheid.nl is een internetconsultatie gepubliceerd over minimumtarief en zelfstandigenaftrek voor zzp’ers. De voorgestelde wet- en regelgeving heeft als doel de verschillen tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen. Via internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennisnemen van de maatregelen. Ook kunt u reageren en verbeterpunten aandragen. Minimumtarief Het minimumtarief van € 16 per uur […]

accountantskantoor binnenvaart

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De 1e uitgave van ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ is gepubliceerd op de internetsite van Belastingdienst. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2020.   In deze 1e uitgave leest u meer over de volgende onderwerpen: temporisering verhoging AOW-leeftijd wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) versie 6.0 […]

BLM Accountants

Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag u onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. In de loonadministratie dient u een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door de werkgever en werknemer.   Het kan zijn dat u werknemers in dienst hebt die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst […]

innovatiebox

Nieuwe factsheets en kennisdocumenten WAB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 nieuwe factsheets en 2 nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet gaat in per 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor werknemers en werkgevers. In de factsheets en kennisdocumenten leest u wat dit  betekent. De volgende factsheets over de WAB vindt […]