accountant gouda

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn als het woonadres van ondernemers en bestuurders. De ministerraad heeft daar mee ingestemd. Deze wijziging wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de koning.   De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties […]

tennisles BTW baanhuur

Aanvraag TVL Q3 met accountantsproduct

Een tegemoetkoming in de vaste lasten voor het 3e kwartaal (TVL Q3) aanvragen kan tot 26 oktober 2021, 17.00 uur. Als de aanvraag hoger is dan € 125.000, dan moet u direct bij de aanvraag een accountantsproduct meesturen. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag van een accountantsproduct meerdere weken kan duren.   Om […]

Kickstartvoucher

Meer subsidiebudget voor elektrische personenauto’s

In 2022 komt fors extra geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De overheid geeft zo meer mensen de kans om met subsidie een elektrische auto te kopen of leasen, nieuw of tweedehands. De verruimde SEPP subsidie is bedoeld voor koop- of leaseovereenkomsten die u afsluit op of na 1 januari 2022. Hierbij […]

salarisadministratie uitbesteden

Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

Nederland heeft overeenkomsten met België en Duitsland over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus. Deze afspraken gelden vanaf 11 maart 2020 en zijn verlengd tot en met 31 december 2021.   Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.   De thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst mogen worden behandeld […]

tennisles BTW baanhuur

Aanvragen nabestaandenmachtiging mogelijk

Vanaf 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Ook kan men de oude berichten in de berichtenbox inzien. Dit maakt het voor nabestaanden eenvoudiger om overzicht te krijgen én de verschillende aangiften digitaal te doen. Ook toeslagenzaken kunnen zij […]

Struik virtuele assistent covid-19

Europese publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun of hoger

Heeft u voor uw bedrijf € 100.000 of meer TVL-steun ontvangen? Dan kunt u de gegevens vanaf 24 september 2021 terugvinden op de internetsite van de Europese Commissie (EC). De publicatie is verplicht voor alle EU-landen na het verstrekken van staatssteun.   Hebt u een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) aangevraagd, dan publiceert de […]

faillissementsuitkering

Belastingdienst start invordering weer op

De Belastingdienst start stapsgewijs de invordering van openstaande belastingbedragen weer op. Vanaf september stuurt de Belastingdienst eerst vooraankondigingen hierover.   Hieronder vindt u de planning voor de invorderingswerkzaamheden.   De Belastingdienst verstuurt: vanaf eind september 2021 vooraankondigingen vanaf begin oktober 2021 betalingsherinneringen vanaf begin november 2021 aanmaningen vanaf begin januari 2022 dwangbevelen Dit geldt alleen […]

BLM Accountants

Belastingplan 2022: onbelaste vergoeding thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor de vergoeding van thuiswerkkosten. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022.   Om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers te vergoeden voor kosten door het thuiswerken, stelt het kabinet het volgende voor: Het kabinet stelt de vergoeding vast op […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Prinsjesdagspecial 2021 | Belastingplan 2022

Gorinchem, 22 september 2021 Op Prinsjesdag, 21 september 2021, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingpakket bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2022 (Kamerstuk 35927). Overige fiscale maatregelen 2022 (Kamerstuk 35928). Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn anti-belastingontwijking (Kamerstuk 35931). Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (Kamerstuk […]