salarisadministratie uitbesteden

Familiehypotheek geen ‘onwenselijke fiscale constructie’

Er is geen sprake van een ‘onwenselijke fiscale constructie’ bij de familiehypotheek, zo antwoordt staatssecretaris Van Rij op Kamervragen over het artikel ‘Voordeel familiehypotheek groter dan jubelton’. Huizenbezitters met een lening bij een familielid kunnen ook gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Bij een familielening moet door de Belastingdienst worden vastgesteld of de verschuldigde rente een […]

fiscalist utrecht

Subsidieregeling SDE++ vanaf september 2024 geopend

Vanaf 10 september 2024 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profitorganisaties kunnen een aanvraag doen. Er is een openstellingsbudget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Openstellingsronde De openstellingsronde heeft 5 […]

administratiekantoor gorinchem

nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM- subsidie voor individuele mkb-ondernemingen. Deze subsidie helpt ondernemers een scholings- en ontwikkelingscultuur te creëren. Bedrijven kunnen initiatieven opzetten, waarmee werknemers zich gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Zo zijn werknemers continu inzetbaar en blijven ze hun werk zowel leuk als uitdagend vinden. Het aanvraagtijdvak is geopend […]

vacature assistent accountant

Advies aan Hoge Raad over ‘werkelijk behaalde rendement’ box 3

Wat moet worden verstaan onder ‘werkelijk behaalde rendement’ in het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Kerstarrest)? En is deze vraag nog van belang na de inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet)? Advocaat-generaal (AG) Pauwels heeft de Hoge Raad geadviseerd in 5 zaken waarbij deze (rechts)vragen spelen. De AG […]

modelovereenkomst

CO2-uitstoot werkgebonden personenmobiliteit vanaf 1 juli 2024

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze rapportageverplichting zou eerst ingaan op 1 januari 2024, maar is uitgesteld naar 1 juli 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt […]

Aanvraagformulier 30%-regeling 2024

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2023’ is beschikbaar. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om in 2024 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. U mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als u de 30%-regeling […]

vacature assistent accountant

Kabinet verhoogt EIA-budget energiezuinige investeringen bedrijven

Ondernemers hebben volgend jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar. De overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regeling EIA. Zo geeft zij een impuls […]

rijnvarenden

Voorlopige aanslag kan belastingrente voorkomen

Vanaf 1 januari 2024 stijgt het rentepercentage van de belastingrente naar 7,5% en de te betalen invorderingsrente naar 4%. Ook vervalt per die datum de betalingskorting voor klanten die hun voorlopige aanslag in één keer betalen. Als u de inkomstenbelasting over 2023 na 1 juli betaalt, betaalt u dus 7,5% belastingrente over het aanslagbedrag. Voorlopige […]