Faillissementsondersteuning

Middeling: wat levert het op?

Een vaak vergeten belastingvoordeel is middeling. Voor belastingplichtigen die door coronamaatregelen hun inkomen over 2020 sterk zagen dalen, kan middeling aantrekkelijk zijn. Eind vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën het Besluit middeling geactualiseerd.   Middeling: hoe was het ook alweer? De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om belasting terug te vragen als u in 3 […]

salarisadministratie uitbesteden

Webinar digitale weerbaarheid

De ‘MKB Cyber Campus’ nodigt bedrijven en ondernemers in de financiële sector van het mkb uit, om op 3 maart 2021 deel te nemen aan het webinar ‘Digitale Weerbaarheid in de financiële sector’. Een praktisch webinar met een FIOD-medewerker als gastspreker.   Fiscale delicten, corruptie, cyberfraude en witwassen gaan vaak hand in hand. Dat geldt […]

tennisles BTW baanhuur

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Naar verwachting openen vanaf 1 maart de gemeentelijke loketten waar u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunt aanvragen. U kunt een beroep op deze regeling doen als u  een inkomensterugval ondervindt door de gevolgen van de coronacrisis en andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. De regeling loopt tot 30 juni 2021.   Er zijn verschillende […]

innovatiebox

Betalingsregeling bij terugvordering NOW mogelijk

UWV is begonnen met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de 1e periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.   Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het […]

accountantskantoor binnenvaart

Melden grensoverschrijdende constructies vóór 1 maart

Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies ingegaan. Deze meldingsplicht vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR/DAC6). Dit betekent dat wij potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies moeten melden.   De richtlijn heeft terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018. Bent u betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende […]

faillissementsuitkering

Bijtelling auto in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting toepassen op de volledige waarde.   Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot […]

Struik virtuele assistent covid-19

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). U kunt  deze afdrachtvermindering toepassen als u inhoudingsplichtig bent, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek én baangerelateerde investeringen doet.   Baangerelateerde Investeringskorting De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.   U kunt van de BIK […]

accountantskantoor ijsselstein

Speciale internetsite beslagvrije voet nu live

In een eerder bericht hebben wij een bijdrage gedeeld inzake de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV). De internetsite uwbeslagvrijevoet.nl is ondertussen live gegaan. Daarin vindt u veel vragen en antwoorden over de beslagvrije voet. Bijvoorbeeld hoe de beslagvrije voet wordt vastgesteld en wat u kunt doen als er beslag op het inkomen wordt gelegd.   […]

innovatiebox

Hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’ geschikt voor 2021

Wilt u de waarde going concern berekenen van uw agrarisch bedrijf dat u in 2021 door erfenis of schenking heeft verkregen? Gebruik dan de rekenmodule ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’. Dit hulpmiddel is actueel gemaakt voor 2021.   Deze waarde hebt u nodig voor de aangifte erfbelasting of schenkbelasting.   Als u een bedrijf […]