accountantskantoor ijsselstein

Geen wijziging handhaving en toezicht Wet DBA

Er zijn geen recente wijzigingen in het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit is anders dan in een aantal berichten in de pers is gesuggereerd. Mogelijk is de verwarring over voortzetting van toezicht en handhaving van DBA ontstaan, doordat het huidige handhavingsmoratorium tot minimaal 1 oktober 2021 […]

accountant advocatenkantoor

Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling 2021 beschikbaar

De ‘Handleiding Loonheffingen Artiesten en beroepssportersregeling 2021’ staat op de internetsite van de Belastingdienst. Hierin vindt u de speciale regels voor de inhouding van loonheffingen die gelden voor artiesten en beroepssporters.   In de handleiding leest u wanneer de regeling toegepast moet worden. Bijzonder aan de artiesten- en beroepssportersregeling is dat u geen premie volksverzekeringen […]

Gebruikelijk loon en wettelijk minimumloon

De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon.   Een voorbeeld hiervan is een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. […]

fiscalist amsterdam

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingsuitgaven

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling.   Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee […]

Kickstartvoucher

btw-aangifte via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst

De Belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep ondernemers om zich daarop voor te bereiden.   De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat […]

tennisles BTW baanhuur

Wet vereenvoudiging belastingvrije voet

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt een brief over onderwerpen die te maken hebben met de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet (Wvbv) naar de Tweede Kamer. De minister gaat onder meer in op de normwaarden voor de berekening van de beslagvrije voet en het aflopen van de overgangstermijn bij deze […]

accountantskantoor vianen

Actuele versie Controleaanpak Belastingdienst verschenen

De actuele versie Controleaanpak Belastingdienst (CAB) is beschikbaar.   De CAB beschrijft de uitgangspunten die de Belastingdienst hanteert bij de belastingcontrole en de modellen die daarvoor van toepassing zijn. Het gaat hierbij om het transactiemodel, het schillenmodel en het workflowmodel.    Uitgangspunten en modellen De uitgangspunten en modellen zijn opgenomen in de CAB en de […]