tennisles BTW baanhuur

Top 10 eindejaarstips tip 10: willekeuring afschrijven in 2023

In 2023 mag u op een aantal, in 2023 geïnvesteerde nieuwe investeringsgoederen willekeurig afschrijven. Willekeurig afschrijven betekent dat je fiscaal meer afschrijft op een bedrijfsmiddel dan wettelijk is toegestaan. Hierdoor kunt u uw winst in 2023 verlagen, hetgeen een directe belastingbesparing kan opleveren. Anderzijds kunt u daardoor de resterende jaren minder afschrijven, zodat u dan […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Top 10 eindejaarstips tip 9: profiteer dit jaar nog van de ISDE

U kunt alleen in 2023 nog gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw bedrijfspand zoals kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Hiervoor is in 2023 € 30 miljoen beschikbaar. De subsidie geldt voor alle rechtspersonen, maar ook voor de maatschap, stichting, vof en cv. Heeft u hierover vragen? […]

administratiekantoor gorinchem

Top 10 eindejaarstips tip 7: giftenaftrek in de bv verdwijnt

In de vennootschapsbelasting bestaat een regeling voor giftenaftrek. Die bedraagt maximaal 50% van de winst, maar nooit meer dan € 100.000. Blijft u daarbinnen, dan wordt de gift ook niet aangemerkt als verkapt dividend aan de aandeelhouder(s). De giftenaftrek door bv’s verdwijnt echter per 1 januari 2024. Daar tegenover staat echter dat nooit meer sprake […]

modelovereenkomst

Korte looptijd aanvraag subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten

Als u subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie heeft ontvangen en u last heeft gehad van de verstoorde energiemarkt door de oorlog in Oekraïne, komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW). Snelheid is hierbij geboden. De regeling is aan te vragen van 20 november 9.00 uur tot 27 […]

faillissementsuitkering

Top 10 eindejaarstips tip 6: let op belangrijke wijzigingen BOR en DSR (2024)

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) zijn belangrijke faciliteiten bij het schenken of erven van een (familie)bedrijf. De BOR en DSR worden vanaf 2025 gewijzigd, maar één onderdeel wordt echter al per 1 januari 2024 ingevoerd. Dit betreft het aanmerken van verhuurd vastgoed als belegging. In veel gevallen is dat nu ook al zo, […]

BLM Accountants

Top 10 eindejaarstips tip 5: laat heffingskortingen niet verloren gaan

Sinds 2023 krijgt een belastingplichtige met weinig inkomen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer gedeeltelijk uitbetaald. Heeft uw partner geen of onvoldoende eigen inkomsten, maar beschikt u samen met uw partner over belastbaar vermogen (box 3), dan kunt u hiermee het verlies aan heffingskortingen (deels) voorkomen. U doet dit door […]

Struik virtuele assistent covid-19

Top 10 eindejaarstips tip 3: Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers

Heeft u meer dan 100 werknemers? Dan bent u per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van reiskilometers van uw personeel bij te houden. Alle reizen van het personeel moeten worden bijgehouden, zowel het woon-werkverkeer als alle (overige) zakelijke reizen. Op basis van de ingediende gegevens berekent de RVO de CO2-emissie. Voldoet u aan […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Top 10 eindejaarstips tip 2: benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Binnenkort publiceren wij onze fiscale eindejaarstips. In de komende weken presenteren wij alvast onze top 10 eindejaarstips 2023. Vandaag tip 2! Met de werkkostenregeling kunt u als werkgever zelf bepalen wat u onbelast aan uw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. Denk aan kerstpakketten of cadeaubonnen. Het bedrag dat u onbelast mag besteden noemen we […]