Faillissement ondersteuning

Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend

Neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de […]

accountantskantoor vianen

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand. Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen: oor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen: Leeftijd Percentage minimumloon Per uur […]

Koningsdag 2024. Let op met parkeren…

Naheffing parkeerbelasting / Koningsdag is geen zondag X (belanghebbende) heeft op Koningsdag 2022 een naheffingsaanslag parkeerbelasting gekregen. Hij stelt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat ter plaatse geen parkeerbelasting is verschuldigd in het weekend en dat Koningsdag volgens de Algemene termijnenwet (ATW) aan een zondag gelijk moet worden gesteld. De Rechtbank merkt op dat Koningsdag 2022 viel […]

salarisadministratie uitbesteden

Familiehypotheek geen ‘onwenselijke fiscale constructie’

Er is geen sprake van een ‘onwenselijke fiscale constructie’ bij de familiehypotheek, zo antwoordt staatssecretaris Van Rij op Kamervragen over het artikel ‘Voordeel familiehypotheek groter dan jubelton’. Huizenbezitters met een lening bij een familielid kunnen ook gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Bij een familielening moet door de Belastingdienst worden vastgesteld of de verschuldigde rente een […]

fiscalist utrecht

Subsidieregeling SDE++ vanaf september 2024 geopend

Vanaf 10 september 2024 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profitorganisaties kunnen een aanvraag doen. Er is een openstellingsbudget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Openstellingsronde De openstellingsronde heeft 5 […]

administratiekantoor gorinchem

nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM- subsidie voor individuele mkb-ondernemingen. Deze subsidie helpt ondernemers een scholings- en ontwikkelingscultuur te creëren. Bedrijven kunnen initiatieven opzetten, waarmee werknemers zich gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Zo zijn werknemers continu inzetbaar en blijven ze hun werk zowel leuk als uitdagend vinden. Het aanvraagtijdvak is geopend […]

vacature assistent accountant

Advies aan Hoge Raad over ‘werkelijk behaalde rendement’ box 3

Wat moet worden verstaan onder ‘werkelijk behaalde rendement’ in het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Kerstarrest)? En is deze vraag nog van belang na de inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet)? Advocaat-generaal (AG) Pauwels heeft de Hoge Raad geadviseerd in 5 zaken waarbij deze (rechts)vragen spelen. De AG […]