Herziening beslag- en executierecht

Per 1 oktober 2020 is de wet ‘Herziening van beslag- en executierecht’ in werking getreden. Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd en moet onder meer voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen.   De wet ‘Herziening van beslag- en executierecht’ biedt een schuldenaar meer zekerheid. Als beslag wordt gelegd op zijn spullen, moet iets […]

accountant gouda

Bonus zorgprofessionals definitief

Het is vanaf 1 oktober mogelijk om de subsidieregeling ‘bonus zorgprofessionals COVID-19’ aan te vragen. Dit is een netto-uitkering van € 1.000 aan zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van corona uitzonderlijke presentaties hebben geleverd.   U kunt subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde. Dit kan […]

accountant gouda

Internetconsultatie: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb korter

Hebt u grote bedrijven als klant met een betaaltermijn van meer dan 30 dagen? Ze kunnen nu meedenken over een wetswijziging waarbij de betaaltermijn naar maximaal 30 dagen gaat.   Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en […]

faillissementsuitkering

Update Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ geactualiseerd.   In dit besluit is de termijn van verschillende bestaande vergoedingen verlengd en zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd: reisaftrek in de inkomstenbelasting (onderdeel 11.2) voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van […]

accountantskantoor binnenvaart

Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0.   UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. […]

Kickstartvoucher

UBO-register geopend

Vanaf 27 september vindt u op de internetsite van de Kamer van Koophandel (KVK) de optie om in te schrijven in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Bestaande organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Voor nieuwe UBO-plichtige organisaties geldt de inschrijvingsplicht vanaf 27 september 2020. […]

Kickstartvoucher

Geen LH-nummer voor inloggen UWV werkgeversportaal

De Belastingdienst geeft geen loonheffingennummer (LH-nummer) af als dit alleen nodig is om in te loggen op het werkgeversportaal UWV. Dit geldt ook voor het heractiveren van een loonheffingennummer.   De Belastingdienst ontvangt verzoeken van werkgevers voor een nieuw LH-nummer of om een beëindigd LH-nummer te heractiveren, zodat zij kunnen inloggen op het UWV-werkgeversportaal. De […]

Faillissement ondersteuning

Beleidsplan ANBI

Een van de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, is het hebben van een actueel beleidsplan. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Aan welke criteria moet dit beleidsplan eigenlijk voldoen?   Voorwaarden De voorwaarden voor ANBI’s zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. In artikel 1a, lid 1, onderdeel f […]