accountantskantoor utrecht

Prinsjesdagspecial 2019

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen: Belastingplan 2020; Overige fiscale maatregelen 2020; Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; Wet bronbelasting 2021; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten. De voorgestelde maatregelen staan in […]

Faillissement ondersteuning

Nederland rekent op zijn accountants

Werken in het Publiek Belang De huidige politieke en economische ontwikkelingen maken de rol en maatschappelijke functie van accountants actueler en relevanter dan ooit. Cybercriminaliteit, fraude, flitskapitaal en klimaatrapportages, het zijn onderwerpen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Accountants zijn er om een essentiële pijler van een gezonde samenleving te waarborgen, en dat is vertrouwen […]

fiscalist amsterdam

Onterechte herinnering of aanmaning aangifte erfbelasting 2017

Het kan zijn dat u een herinnering of aanmaning met datum 1 augustus 2019 heeft ontvangen om aangifte erfbelasting 2017 te doen. Als u al aangifte erfbelasting 2017 al hebt gedaan, dan heeft de Belastingdienst deze herinnering of aanmaning ten onrechte gestuurd. U kunt de brief met de herinnering of aanmaning als niet verzonden beschouwen. […]

innovatiebox

Bedragen uurloon jeugd-LIV 2019 zijn bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimale en maximale bedragen van het gemiddeld uurloon voor het jeugd-LIV 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.   De minimale en maximale bedragen worden 1x per kalenderjaar vastgesteld op het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli. De bedragen van het minimumloon worden […]

Faillissementsondersteuning

LIV en jeugd-LIV wijzigen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) maximaal € 1.000 en het jeugd-LIV wordt gehalveerd. In 2024 vervalt het jeugd-LIV.   Dit staat in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Deze wet is 3 juli 2019 gepubliceerd in het Staatsblad.   Bedragen jeugd-LIV 2020 Bedragen LIV 2020 ShareNa 2019-08-13 07:00:37 zijn er geen wijzigingen meer […]

bonusaandelen

HR verwijst zaak over gebruikelijkheidstoets bonusaandelen

De werkkostenregeling is niet beperkt tot vergoedingen en verstrekkingen die een zakelijk of gemengd karakter hebben. Een verwijzing naar de doelmatigheidstoets van €2.400 is niet voldoende om te stellen dat een bv aandelen niet mag aanwijzen als eindheffingsloon. Dit oordeelt de Hoge Raad (HR).   bonusaandelen Een bv kent bonusaandelen toe aan directieleden in 2012 […]

fiscalist amsterdam

Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2018

Als u over 2018 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ontvangt u vóór 1 augustus een beschikking. In de beschikking staat het bedrag dat u zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening. Binnen 6 weken na […]

accountant gouda

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

Het Ministerie van Financiën heeft het overzicht met belastingverdragen bijgewerkt tot juli 2019. In het overzicht leest u met welke landen Nederland belastingverdragen heeft gesloten. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen. Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. […]