CO2-uitstoot werkgebonden personenmobiliteit vanaf 1 juli 2024

Heeft uw organisatie 100 of meer werknemers? Dan bent u vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze rapportageverplichting zou eerst ingaan op 1 januari 2024, maar is uitgesteld naar 1 juli 2024.

Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in. Welke gegevens u nodig hebt, staat in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Hierin staan ook tips hoe u de gegevens verzamelt. Er is ook een handreiking voor de uitzendbranche.

Meer informatie over de WPM en de handreikingen vindt u op rvo.nl.