Aandelenoverdracht bij familiebedrijven

Structuur om toekomstige waardeaangroei over te dragen

Wanneer u op dit moment alle aandelen houdt in uw vennootschap, komt de toekomstige waardestijging van de onderneming geheel aan u toe. Wanneer u komt te overlijden of wanneer u de onderneming aan uw kinderen wilt schenken, betalen zij successierechten over de gehele waarde van de onderneming

Om successierecht / schenkingsrecht over de waardeaangroei vanaf heden te voorkomen, kunt u kiezen om deze toekomstige waardestijging al op dit moment aan uw kinderen te laten toekomen. Hierbij kan rekening gehouden worden met minimalisering van de financieringslast voor de kinderen.

 

Maatwerk

Bedrijfsopvolging is maatwerk. Wij streven voor onze cliënten naar een zo succesvol mogelijke bedrijfsoverdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op.