Accountant advocatuur

De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben mensen vaker behoefte aan juridisch advies. Deze trend verklaart ook de al jaren stijgende belangstelling voor een rechtsbijstandverzekering. De versobering van de gesubsidieerde rechtsbijstand kan deze trend afvlakken omdat juridisch advies dan ‘te duur’ gevonden wordt. Potentiële groei als gevolg van deze trend zit in het MKB-segment. De vraag vanuit het bedrijfsleven groeit al geruime tijd, maar is deels conjunctuurgevoelig. De meeste grotere  Nederlandse ondernemingen werken met meerdere interne juridische adviseurs. Advocatenkantoren worden ingehuurd voor meer specifieke projecten. Daarnaast is de overheid een grote opdrachtgever.

Trends

 • Toenemende concurrentie van buitenlandse kantoren. Met name in de regio Amsterdam zorgen buitenlandse kantoren voor concurrentie op prijs en op dienstverlening;
 • Nieuwe toetreders op de markt zoals accountantskantoren. Steeds meer accountantskantoren bieden hun dienstverlening uit met juridisch advies;
 • Steeds meer gespecialiseerde en hoogopgeleide ZZP-ers betreden de markt, ook in de advocatuur. Een aantal kantoren heeft flexpools opgezet die ingeschakeld worden op specialistische projecten of om piekbelasting op te vangen;
 • Acquisitie is belangrijk geworden. Social media wordt steeds meer ingezet voor marketing en communicatie;
 • Het aantal nichekantoren, gespecialiseerd in een bepaalde sector of rechtsgebied stijgt nog. Zij spelen in op de toenemende vraag naar specialistische kennis.

Kansen en bedreigingen

 • Digitalisering biedt kansen voor innovatieve juridische dienstverlening en voor het efficiënter inrichten van interne (werk)processen;
 • De toenemende juridisering van de maatschappij biedt kansen voor de advocatuur;
 • Specialisatie en diversificatie bieden onderscheidend vermogen;
 • Als gevolg van politieke beslissingen wordt de rechtspraak duurder; hogere griffierechten en bezuinigingen op de rechtsbijstand;
 • Opkomst van juridische adviesbureaus die veelal op prijs concurreren en makkelijk te benaderen zijn voor consumenten;
 • De advocatuur heeft te maken met toenemende wet- en regelgeving en toezichteisen.

Struik Accountants & Belastingadviseurs