Tarieven

“Goedkope kwaliteit bestaat niet”

Volgens ons bestaat goedkope kwaliteit niet. Wél zijn wij van mening dat uw investering in een accountant en/of belastingadviseur terugverdiend kan worden. Om die reden is een duurzame professionele relatie met onze cliënten ons uitgangspunt. Wij werken met competitieve en transparante tarieven. Eén van de succesfactoren van ondernemen is kostenbeheersing. Dat mag u ook van ons verwachten; permanent aandacht voor lagere en beheersbare kosten en een vooruitstrevende en efficiënte aanpak, zonder enige afbreuk te doen aan kwaliteit.

Declaraties en het tarief van accountants en belastingadviseurs kunnen als weinig transparant worden ervaren. Wij nemen deze onduidelijkheid graag weg door vóóraf helder en transparant te communiceren over ons tarief en de wijze van declareren.

Uurtarief

Met iedere cliënt worden de werkzaamheden doorgenomen en zal ons uurtarief worden afgesproken. Tevens zal een globale inschatting zal worden gemaakt van het mogelijk te besteden aantal uren. Neem voor meer informatie over onze actuele tarieven contact met ons op.

Vaste prijsafspraken: “volledig helder, geen verrassingen achteraf”

Wilt u als opdrachtgever vooraf weten op welke kosten u kunt rekenen? Wat ons betreft, is dat in sommige gevallen mogelijk als er geen sprake is van maatwerk. Hieronder vindt u drie voorbeelden van zulke afspraken.

1 Fixed fee afspraken voor regelmatig terugkerende werkzaamheden:
Enkele onderdelen van onze dienstverlening hebben een vrij vast omlijnd karakter en keren ook regelmatig terug. In zo’n geval kan het verhelderend en voordelig zijn om, binnen af te spreken kaders, over dergelijke werkzaamheden vaste financiële afspraken te maken, in de vorm van een fixed fee. U en wij weten dan beiden precies waar we aan toe zijn.

2 Fee voor speciale (fiscale) advieswerkzaamheden.
Ook in het geval van een eenmalige opdracht kunnen we vooraf een vaste prijsafspraak maken. Uiteraard leggen we daarbij duidelijk vast wat u van ons mag verwachten.

3 Een jaarbedrag voor onze dienstverlening.
Als ondernemer begroot u jaarlijks de te verwachten omzet en kosten. Voor de accountants en belastingadvieskosten is zo’n inschatting echter vaak lastig te maken. Wij kunnen dit risico van u overnemen door vooraf een jaarofferte uit te brengen waarin wij, binnen af te spreken kaders, alle reguliere werkzaamheden schetsen. Door hiervoor een indicatief jaarbedrag af te spreken, bieden we u optimale zekerheid.

Neem voor meer informatie over onze actuele tarieven contact met ons op.