Kwaliteit

De term ‘accountant’  en boekhouder wordt regelmatig door elkaar gebruikt. Op deze pagina wordt uitgelegd met welke regelgeving accountants hebben te maken en waar u op kunt letten bij de selectie van uw nieuwe adviseur.

Titel / opleiding

De accountant is breed (HBO + / WO) opgeleid. Hij heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische kwesties. Daarnaast is de term accountant een wettelijk beschermde titel. Niet iedereen mag zich zomaar accountant noemen. Indien blijkt dat de titel accountant ten onrechte wordt gevoerd volgt een bestuurlijke boete dan wel een last onder dwangsom.

De term boekhouder / administratiekantoor is niet wettelijk beschermd. Iedereen kan zich boekhouder noemen en of een administratiekantoor openen. Vanzelfsprekend is er dan ook geen sprake van een verplichte bij wet geregelde opleiding.

Wet op het accountantsberoep

De werkzaamheden van een accountant zijn verankerd in de wet op het accountantsberoep. De werkzaamheden van een boekhouder /  administratiekantoor zijn niet wettelijk vastgelegd.

Wet tuchtrechtspraak accountants

De accountant moet zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw accountant te allen tijde integer, objectief, deskundig en discreet is. Mocht er onverhoopt een verschil van mening zijn is in de wet tuchtrechtspraak accountants wettelijk vastgelegd hoe een tuchtprocedure werkt.

De werkzaamheden van een boekhouder /  administratiekantoor zijn niet wettelijk vastgelegd. Een eventueel geschil dient via een civiele procedure te verlopen.

Permanente educatie

De accountant heeft een permanente educatieverplichting. Hij is altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. Zo speelt hij altijd in op de actualiteit. Periodiek wordt getoetst of een accountant heeft voldaan aan zijn/haar jaarlijkse PE verplichting. Ook deze verplichting is bij wet geregeld.

Boekhouders / administratiekantoren kennen deze verplichting niet.

Gedrags- en beroepsregels

Naast de in de wet verankerde regels hebben accountants te maken de verordening gedrags- en beroepsregels accountants. De verordening inzake de onafhankelijkheid van de accountant is ook regelgeving waar de accountant zich aan dient te houden. Het gaat hier om gedetailleerde regelgeving ter waarborg van een kwalitatief hoogwaardige praktijkbeoefening.

Boekhouders / administratiekantoren kennen geen gedrags- en beroepsregels.

Aansprakelijkheid

Accountantskantoren zijn verplicht een verzekering af te sluiten mocht er onverhoopt zich een claimsituatie voordoen.

Boekhouders / administratiekantoren kennen geen verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Waarneming

Accountantskantoren zijn verplicht te voorzien in een waarnemer. De waarnemer kan de dienstverlening van de praktijk overnemen/voortzetten in geval van bijvoorbeeld ziekte.

Boekhouders / administratiekantoren kennen deze verplichting niet.

Kwaliteit & Toezicht

Alle bovenstaande punten worden periodiek getoetst door De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Waarom een accountant

?