Faillissement ondersteuning

Quickscan Faillissement

Ons kantoor heeft ter ondersteuning van curatoren bij faillissementen een quickscan Faillissement ontwikkeld. Deze quickscan geeft curatoren en advocaten maximaal inzicht in de financiële administratie en mogelijke oorzaken van het faillissement. Door de geautomatiseerde aanpak wordt deze quickscan snel en tegen een minimale investering aangeboden.

Waarom faillissement ondersteuning

Een klein, globaal onderzoek om vast te stellen of mogelijk sprake is van onregelmatigheden. Een quick scan is bij uitstek geschikt wanneer een curator vermoedt dat mogelijk sprake is van onregelmatigheden, maar eerst in kaart wil brengen welke onregelmatigheden dit  zouden kunnen zijn alvorens hij besluit wat hij met deze bevindingen wil gaan doen. De uitkomsten van de quick scan kunnen een indicatie geven of al dan niet voldaan is aan de administratieplicht of een richting voor mogelijk gericht vervolgonderzoek (boekenonderzoek of persoonsgericht onderzoek).

Globale analyse financiële administratie resulterend in aanwijzingen voor nader te onderzoeken (paulianeuze) transacties zoals:

 • activa transacties.
 • transacties met gelieerde partijen;
 • transacties en betalingen vlak voor datum faillissement;
 • betaalde management fees;
 • het toegankelijk maken van de administratie,
 • het veiligstellen van de administratie,
 • het onderzoeken of aan de administratieverplichting is voldaan,
 • het onderzoeken van grote hoeveelheden data hoogwaardige data analyse software,
 • het instellen van een onderzoek gericht op verzamelen van feiten welke mogelijk wijzen op bestuurdersaansprakelijkheid,
 • de balans en winst- en verliesrekening en de ontwikkelingen hierin in aanloop naar het faillissement;
 • of voldaan is aan de wettelijke vereisten inzake de administratieve- en publicatieplicht;
 • specifieke en/of mogelijk onrechtmatige transacties in aanloop naar het faillissement zoals:

Dit alles is er op gericht om vast te stellen of er signalen zijn die mogelijk duiden op het niet voldoen aan de bestuurdersverantwoordelijkheid en ‘actio pauliana’. De uitkomsten van een quick scan zijn in beginsel niet geschikt om in te brengen in een juridische procedure. Daarvoor is het onderzoek te globaal.

Na het intake gesprek met de curator zal een plan van aanpak worden opgesteld en doorgesproken. 

Quickscan

Voor organisaties die gebruik hebben gemaakt van financiële standaard software voor het registreren van de financiële administratie, is de prijs voor de quickscan exclusief het veilig stellen van de administratie al mogelijk vanaf EUR 1.425 Voor deze prijs krijgt u als curator een initieel inzicht in de stand van zaken van de financiële administratie en hebt u een eerste beeld van (mogelijk) nader te onderzoeken transacties.

Indien sprake is van een complexe automatiseringsomgeving met een Enterprise Resource Planning-systeem zoals SAP of Navision en geen XML-auditfile kan worden opgeleverd, treden wij graag met u in overleg om een realistische prijs met u overeen te komen. Uitgangspunt voor het onderzoek is de data uit het gebruikte boekhoudsysteem. Deze data wordt verkregen via digitale overzichten, volgens de standaard van de Belastingdienst die beschikbaar is in (bijna) ieder boekhoudsysteem. Vervolgens wordt de data via geautomatiseerde analyses verwerkt tot een rapportage.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Curatoren.nl heeft de meest uitgebreide informatie over faillissementen. Dien uw vordering in, download openbare verslagen, bericht de curator of bewindvoerder. Maar ook informatie over doorstarts en boedelverkopen. Crediteuren, aandeelhouders, werknemers, en overige belanghebbenden vinden hier de stand van zaken in een faillissement.