Subsidieregeling SDE++ vanaf september 2024 geopend

Vanaf 10 september 2024 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw open. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt.

Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profitorganisaties kunnen een aanvraag doen. Er is een openstellingsbudget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024.

Openstellingsronde

De openstellingsronde heeft 5 fasen, waarin de maximale subsidie oploopt. Projecten met een lagere subsidie per ton vermeden CO2, kunnen hun verzoek vanaf 10 september 2024 indienen en dus eerder aan bod komen. Voor de volgende fasegrens is dat 16 september 2024.

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl leest u de datums waarop de openstellingsrondes beschikbaar komen en meer informatie over bijvoorbeeld de categorieën en het verrekenen van overwinsten.