nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2024 start het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM- subsidie voor individuele mkb-ondernemingen. Deze subsidie helpt ondernemers een scholings- en ontwikkelingscultuur te creëren. Bedrijven kunnen initiatieven opzetten, waarmee werknemers zich gedurende hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Zo zijn werknemers continu inzetbaar en blijven ze hun werk zowel leuk als uitdagend vinden.

Het aanvraagtijdvak is geopend vanaf vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur. U kunt per aanvrager in het aanvraagtijdvak maximaal 1 subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Vul de aanvraag volledig in, alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U kunt hier nalezen aan welke vereisten een aanvraag moet voldoen.

Wijzigingen SLIM-subsidie

Per 1 januari 2024 is de SLIM-regeling op een aantal punten licht gewijzigd. De regeling blijft op hoofdlijnen hetzelfde. De activiteit ’de doorlichting van de onderneming’ van de SLIM-regeling is aangevuld. Er kan zo ook subsidie verstrekt worden voor doorlichtingen die zien op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoeften om de leerrijke werkomgeving te versterken.

Nieuw is ook de ‘L&O-methode’, waarmee afgebakend wordt wanneer sprake is van een methode die voor subsidie in aanmerking komt. Het begrip L&O-methode staat voor: structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten, die primair gericht zijn op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming. Bijvoorbeeld het invoeren van een online leeromgeving of een het ontwikkelen van e-learning. U vindt de wijzigingen in de Menukaart SLIM.