Advies aan Hoge Raad over ‘werkelijk behaalde rendement’ box 3

Wat moet worden verstaan onder ‘werkelijk behaalde rendement’ in het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Kerstarrest)? En is deze vraag nog van belang na de inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel box 3 (Herstelwet)? Advocaat-generaal (AG) Pauwels heeft de Hoge Raad geadviseerd in 5 zaken waarbij deze (rechts)vragen spelen.

De AG heeft in het advies geconcludeerd dat ook de Herstelwet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in de situatie dat het voordeel uit sparen en beleggen hoger is dan het werkelijk behaald rendement.

Ook is de AG van mening dat de Hoge Raad een leidende rol moet nemen bij de invulling van het begrip ‘werkelijk behaald rendement’. De AG adviseert de Hoge Raad om hiervoor aan te sluiten bij het inkomen dat men bij invoering van het forfaitaire stelsel als box 3-inkomen wilde belasten.

Vrij advies

Een conclusie van een AG is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is het wel of niet te volgen. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad in de 5 zaken uitspraak doet. De redactie houdt u op de hoogte van de voortgang in deze zaken.

Meer informatie over het advies kunt u nalezen op hogeraad.nl.