Innovatiebox

Ondernemers die belastingplichtig zijn voor de Wet op de vennootschapsbelasting kunnen alle winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox (innovatiebox) binnen de vennootschapsbelasting laten onderbrengen en op verzoek belasten tegen 7% in plaats van 20% of 25%.

Innovatiebox

Voorwaarde is dat u beschikt over een octrooi, een buitenlands patent of een S&O-verklaring (vanuit de WBSO), gekregen voor een eigen innovatie. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden als octrooi aangemerkt.

Voor de innovatiebox geldt een zogeheten boxdrempel. Dat wil zeggen dat de voordelen die de innovatie of technologie oplevert (royalty’s, verkoopwinsten) pas laag belast zijn als u de voortbrengingskosten (de maakkosten van de eigen innovatie of technologie) heeft ingelopen.

U kunt élk jaar beslissen of u gebruik gaat maken van de innovatiebox. Ook kunnen met de Belastingdienst afspraken worden gemaakt over het bepalen van de winst die in de innovatiebox valt.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken  zijn vanaf 1 januari 2017 aangescherpt. Feitelijk zijn alleen nog eigen ontwikkelingen subsidiabel. Ontwikkelingen die door andere concernonderdelen ter hand zijn genomen kwalificeren niet.

Hiernaast zijn er nog meer fiscale stimuleringsmaatregelen:

WBSO, EIA, MIA en Vamil

  • de WBSO (ook bekend als de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk; officieel Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen – S&O-afdrachtvermindering);
  • de energie-investeringsaftrek (EIA);
  • de milieu-investeringsaftrek (MIA);
  • de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).