Over ons

Wij streven naar hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Audit & Assurance, Belastingadvies, administratieve dienstverlening en salarisverwerking. Accountant Gert-Jan Struik te Gorinchem heeft het kantoor in 2014 opgericht. Verder adviseren wij over prestatieverbetering en risicobeheersing, begeleiden wij transacties (fusies, overnames, due diligence) en zijn wij actief op het gebied van controle & verantwoording. Wij werken voor een brede groep opdrachtgevers: zelfstandige ondernemers zonder personeel, ondernemers mét personeel, middelgrote ondernemingen, nationale en internationale ondernemingen, non-profitorganisaties en semi-overheidsinstellingen. De ingewikkelde problematiek van onze klanten en de dynamische markten waarin ze opereren, vraagt om een brede aanpak.

Wij kennen alleen maatwerkoplossingen.

Ons uitgangspunt is altijd de situatie van de klant. We verdiepen ons optimaal in zijn vraag en de omgeving waarin hij opereert, waardoor onze werkzaamheden worden gekenmerkt door een grote persoonlijke betrokkenheid. Wij kunnen de belangen van onze cliënten alleen behartigen als wij beschikken over grondige kennis van hun onderneming en markten.

Uw toekomst, ons uitgangspunt

Struik Accountants & Belastingadviseurs biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van accountancy en belastingadvies. Zo stellen wij onder meer jaarrekeningen samen en adviseren wij bedrijven op fiscaal terrein. Daarnaast doen we meer:

  • controleren van jaarrekeningen
  • advies ten aanzien van het verbeteren van uw (online) administratie
  • advisering over het kopen of verkopen van een bedrijf
  • advisering over subsidies
  • advisering over het verduurzamen van uw bedrijfsvoering
  • advisering in privéaangelegenheden

Wij vinden mensen minstens zo belangrijk als zaken. We doen er daarom ook alles aan om voor onze cliënten zo snel mogelijk positieve en liefst definitieve resultaten te behalen. Dankzij onze korte lijnen en ontspannen samenwerking willen wij in gesprekken niet blijven hangen in theoretische bespiegelingen. Wij merken dat onze relaties het waarderen dat wij zonder omwegen met concrete oplossingen komen.

Kwaliteit

Onderstaande afbeelding geeft weer met welke wet- en regelgeving accountantskantoren te maken hebben:

accountantskantoor gorinchem

Op deze pagina is beschreven hoe accountants zich onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld een boekhouder en of administratiekantoor.

Mensen

Het accountantskantoor Struik Accountants & Belastingadviseurs is in 2014 opgericht door accountant Gert-Jan Struik AA. Gert-Jan heeft 20 jaar ervaring in de accountancy. Tijdens zijn afstudeerperiode is hij zijn loopbaan gestart bij accountantskantoor Deloitte. Na een aantal jaren heeft Gert-Jan de overstap gemaakt naar accountantskantoor KPMG.

Als (klein)zoon van ondernemers heeft Gert-Jan ervaren wat er gebeurt aan de keukentafel van een ondernemer. Deze ervaring brengt met zich mee dat Gert-Jan ondernemerschap herkent bij eigenaren van ondernemingen.

Team

Alleen het beste team is goed genoeg. Met een vast team werken wij dagelijks voor onze opdrachtgevers. Daarnaast vergroot onze “flexibele schil” de slagkracht waarmee wij onze opdrachtgevers van dienst kunnen zijn. De kennis van onze mensen bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Reputatie, kennis en ervaring zijn allemaal factoren die meespelen bij de keuze van uw adviseur. Ons team bestaat uit gedreven en ervaren professionals met een no-nonsense mentaliteit en een proactieve houding, die staan voor een praktische en resultaatgerichte aanpak.

Netwerk

Laat ons netwerk voor u werken. Struik Accountants & Belastingadviseurs is een mensenbedrijf. Door middel van een multidisciplinair netwerk met betrokken, deskundige en gedreven (zelfstandige) professionals kunnen wij cliënten dienstverlening bieden die bij hen past. Bij complexe problematiek en specifieke wet- en regelgeving is inschakeling van professionals met een afgebakend (vak)specialisme een vereiste. In andere gevallen kunnen vraagstukken van onze cliënten een multidisciplinaire aanpak vragen. Wij werken graag samen met deskundige en gedreven professionals. Vanzelf volgt dan een sterke betrokkenheid en teamgeest. We streven altijd naar inventieve antwoorden op vraagstukken die aansluiten op de cultuur en ambities van onze opdrachtgevers.

Continuiteit

Accountants en accountantsorganisaties zijn verplicht om waarneming te organiseren voor de uitvoering van assurance en aan assurance verwante opdrachten. Zo kan bij een calamiteit de dienstverlening aan de opdrachtgever veiliggesteld worden. Met een middelgroot accountantskantoor in ons netwerk, is hierin voorzien.

Algemene voorwaarden

De regels van onze dienstverlening zijn vastgelegd in algemene voorwaarden.

Klachtinstantie

De klachtenregeling is vastgelegd in “Regeling voor klachten van derden”.