innovatiebox

Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van […]

accountant advocatenkantoor

Nihilwaardering consumpties op de werkplek

Consumpties op de werkplek : Onder consumpties vallen: koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Consumpties tijdens een receptie of personeelsfeest op de werkplek mag u ook op nihil waarderen. Vormen de consumpties samen met andere consumpties een maaltijd? Dan is de regeling voor maaltijden van toepassing. Consumptie verstrekken Alleen […]

accountant gouda

Webinar invullen aangifte inkomstenbelasting 2021 voor zzp’ers

Voor (startende) zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die van plan zijn zelf de aangifte inkomstenbelasting over 2021 in te vullen, houdt de Belastingdienst op 3 maart 2022 een webinar. Tijdens dit webinar laat de Belastingdienst aan de hand van 2 eenvoudige voorbeelden zien, hoe de ondernemer zelf de aangifte inkomstenbelasting invult. Het zakelijk deel van de […]

bonusaandelen

Stand van zaken uitspraak Hoge Raad box 3

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Er is niet aangegeven hoe dit rendement precies moet worden bepaald. Het kabinet komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit. Hoe de Belastingdienst deze uitspraak gaat uitvoeren is een ingewikkeld vraagstuk met grote gevolgen […]

Faillissementsondersteuning

Brexit-steun voor ondernemers

Het kabinet stelt € 500 miljoen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers, onder wie vissers, die te maken hebben met negatieve gevolgen van de Brexit. De bijdrage is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie, waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.  Het geld, beschikbaar gesteld via de […]

rijnvarenden

Rijnvarenden tegemoetkoming

Rijnvarenden tegemoetkoming Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 dubbele premies volksverzekeringen hebben betaald, kunnen hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Als u voldoet aan alle volgende voorwaarden, heeft u recht op de tegemoetkoming voor Rijnvarenden: U heeft tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald. De werkgever in […]

salarisadministratie uitbesteden

Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar

Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. U kunt het oude ondernemersportaal vanaf 2022 niet meer gebruiken voor de btw-aangifte. Voor de btw-aangiften over 2022 en daarna zijn er 3 manieren om aangifte te doen: via administratiesoftware via een fiscaal dienstverlener via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk Let op! […]

Faillissementsondersteuning

Verlenging bijzonder uitstel van betaling

Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Het kabinet besloot het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis te verlengen. De einddatum was 1 februari 2022, dat wordt nu dus 1 april 2022. Als u betalingsproblemen heeft vanwege de coronacrisis, kunt u misschien (opnieuw) gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling. […]

Kickstartvoucher

Impact en gevolgen vermogensrendementsheffing na uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze uitspraak. De uitspraak heeft gevolgen voor alle aanslagen die op 24 […]