Kickstartvoucher

Vergoeding kosten energie-intensieve ondernemers

Voor de periode november 2022 tot en met december 2023 ontvangen mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, een vergoeding van maximaal € 160.000 via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Deze energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Een deel van deze mkb’ers […]

innovatiebox

Vergoeding afgelaste evenementen

Organisatoren van evenementen die eerder dit jaar vanwege corona niet doorgingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). SEG22 vergoedt een deel van de kosten als het evenement is afgelast vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. U heeft recht op SEG22 als de startdatum van uw afgelaste evenement viel in […]

Faillissementsondersteuning

Aftrek periodieke giften aan ANBI begrensd

Het kabinet begrenst vanaf 1 januari 2023 de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) tot € 250.000 per kalenderjaar. Met deze maatregel gaat het kabinet tegen dat zeer hoge periodieke giften het belastbaar inkomen sterk verminderen. De grens van € 250.000 geldt voor de belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. De invoering […]

rijnvarenden

Meer ondersteuning voor ondernemers

Per 1 oktober 2022 heeft de Belastingdienst een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen. Zo is er meer maatwerk voor de ondernemer als de situatie daarom vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven. Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. De Belastingdienst gaat daarom […]

BLM Accountants

Kabinet verlengt compensatieregeling eHerkenning

Het kabinet verlengt de compensatieregeling voor ondernemers die gebruikmaken van eHerkenning om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Met ingang van 1 oktober 2022 wordt de regeling met 2 jaar verlengd. Ondernemers kunnen een vergoeding aanvragen voor het eHerkenningsmiddel dat specifiek geldt voor de Belastingdienst. Deze vergoeding is € 24,20 (inclusief BTW) per jaar. […]

Kickstartvoucher

Aanvragen versoepeling betalingsregeling

U kunt nu onder voorwaarden bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de betalingsregeling aan te passen. Het gaat om de belastingschuld die is opgebouwd omdat u gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de Belastingdienst vragen: of u 1 keer een […]

verklaring overdrachtsbelasting

RVO biedt ruime betalingsmogelijkheden terugbetalen TVL

Heeft u te veel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen? Dan moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beseft dat dit lastig kan zijn en helpt graag om dit zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvragen die past bij de persoonlijke situatie […]

administratiekantoor gorinchem

Aanvraag ERD vóór 2 oktober 2022

Werkgevers die per 1 januari 2023 eigenrisicodrager (ERD) willen worden voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of Ziektewet (ZW), moeten zorgen dat het aanvraagformulier vóór 2 oktober 2022 ontvangen is door de Belastingdienst. Dat geldt ook voor werkgevers die het eigenrisicodragerschap willen beëindigen. Voor een snelle verwerking van de aanvraag ERD WGA is het belangrijk […]