administratiekantoor gorinchem

Subsidieregeling vermindering lokale regeldruk in de zorg

Vanaf 1 september 2022 kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen organisaties zelf de regeldruk in hun eigen organisatie verlagen, zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren. Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten […]

Uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen nu mogelijk

Vanaf 9 augustus 2022 kunt u voor werknemers  de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. U doet de aanvraag voor deze Wet Arbeid en Zorg (WAZO)-uitkering nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. U vraagt de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder UWV of Digipoort. Aanvragen van […]

accountantskantoor ijsselstein

Belastingdienst rondt 1e fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle belastingplichtingen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017-2020, ontvingen de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het […]

tennisles BTW baanhuur

Rechten bij een onvoorspelbaar werkpatroon

Heeft uw werknemers die een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon hebben? De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt dat deze werknemers meer duidelijkheid krijgen over wanneer ze moeten werken. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers voor werknemers met een oproepcontract of een onvoorspelbaar werkpatroon vastleggen op welke dagen en tijdstippen ze verplicht zijn te werken. […]

Actualisering besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’ geactualiseerd. Het gaat om de volgende aanpassingen: In het nieuwe onderdeel 3.2.1 vindt u meer informatie over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekking als eindheffingsbestanddelen. Onderdeel 3.5 over de verstrekking van kleine geschenken is verduidelijkt met 2 voorbeelden. Onderdeel 4.2 over […]

salarisadministratie uitbesteden

Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) en Common Reporting Standard (CRS). De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. […]

BLM Accountants

Inwerkingtreding ‘Besluit inkomstenverhouding’ uitgesteld tot 1 januari 2025

De inwerkingtreding van het ‘Besluit Inkomstenverhouding’ is een jaar uitgesteld. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden, maar dit is nu 1 januari 2025. Het ‘Besluit inkomstenverhouding’ legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is […]