administratiekantoor gorinchem

Coronasteunpakket stopt per 1 april 2022

Na 2 jaar komt er een eind aan de steunpakketten. Ondernemers kunnen per het 2e kwartaal 2022 geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook stopt de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Omdat de contactbeperkende maatregelen […]

accountantskantoor vianen

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021

Organisatoren van evenementen kunnen vanaf maandag 28 februari 2022 9.00 uur de subsidieregeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling sluit op 31 mei 2022 om 17.00 uur. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen die in 2021 niet in aanmerking kwamen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). […]

Faillissement ondersteuning

Deadline inschrijving UBO-register nadert

De Kamer van Koophandel (KVK) roept ‘uiteindelijk belanghebbenden’ met zeggenschap bij organisaties op, zich in te schrijven in het UBO-register. In de brief die de KVK daarover stuurt, staat dat zij zich voor 27 maart 2022 ingeschreven moeten hebben. Sinds 27 september 2020 zijn organisaties verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (uiteindelijk […]

tennisles BTW baanhuur

UWV verstuurt voorlopige berekeningen Wtl 2021

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2022 de voorlopige berekeningen 2021 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel […]

Belastingadviseur Utrecht

Balansdatum NOW

De NOW is een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten in verschillende tijdvakken. De hoogte van de NOW is onder meer afhankelijk van de omzetdaling over een periode. Die omzetperiode kan afwijken van het loonkostentijdvak. Het is mogelijk dat de hoogte van de NOW afhankelijk is van de omzetdaling in een periode die (deels) ligt na […]

innovatiebox

Corona-steunpakket voor banen en economie stopt per tweede kwartaal 2022

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van […]

accountant advocatenkantoor

Nihilwaardering consumpties op de werkplek

Consumpties op de werkplek : Onder consumpties vallen: koffie, thee, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Consumpties tijdens een receptie of personeelsfeest op de werkplek mag u ook op nihil waarderen. Vormen de consumpties samen met andere consumpties een maaltijd? Dan is de regeling voor maaltijden van toepassing. Consumptie verstrekken Alleen […]

accountant gouda

Webinar invullen aangifte inkomstenbelasting 2021 voor zzp’ers

Voor (startende) zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die van plan zijn zelf de aangifte inkomstenbelasting over 2021 in te vullen, houdt de Belastingdienst op 3 maart 2022 een webinar. Tijdens dit webinar laat de Belastingdienst aan de hand van 2 eenvoudige voorbeelden zien, hoe de ondernemer zelf de aangifte inkomstenbelasting invult. Het zakelijk deel van de […]

bonusaandelen

Stand van zaken uitspraak Hoge Raad box 3

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Er is niet aangegeven hoe dit rendement precies moet worden bepaald. Het kabinet komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit. Hoe de Belastingdienst deze uitspraak gaat uitvoeren is een ingewikkeld vraagstuk met grote gevolgen […]

Faillissementsondersteuning

Brexit-steun voor ondernemers

Het kabinet stelt € 500 miljoen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers, onder wie vissers, die te maken hebben met negatieve gevolgen van de Brexit. De bijdrage is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie, waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU.  Het geld, beschikbaar gesteld via de […]