accountantskantoor ijsselstein

Belastingdienst rondt 1e fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond. Alle belastingplichtingen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over 2017-2020, ontvingen de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het […]

tennisles BTW baanhuur

Rechten bij een onvoorspelbaar werkpatroon

Heeft uw werknemers die een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon hebben? De richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zorgt dat deze werknemers meer duidelijkheid krijgen over wanneer ze moeten werken. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers voor werknemers met een oproepcontract of een onvoorspelbaar werkpatroon vastleggen op welke dagen en tijdstippen ze verplicht zijn te werken. […]

Actualisering besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit ‘Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen’ geactualiseerd. Het gaat om de volgende aanpassingen: In het nieuwe onderdeel 3.2.1 vindt u meer informatie over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekking als eindheffingsbestanddelen. Onderdeel 3.5 over de verstrekking van kleine geschenken is verduidelijkt met 2 voorbeelden. Onderdeel 4.2 over […]

salarisadministratie uitbesteden

Aanpak belastingontduiking bedrijven in het buitenland

De overheid pakt belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland aan. Daarom wisselt de Belastingdienst met steeds meer landen automatisch gegevens over financiële rekeningen uit. Dat is een gevolg van de internationale verdragen Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) en Common Reporting Standard (CRS). De Belastingdienst krijgt deze gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. […]

BLM Accountants

Inwerkingtreding ‘Besluit inkomstenverhouding’ uitgesteld tot 1 januari 2025

De inwerkingtreding van het ‘Besluit Inkomstenverhouding’ is een jaar uitgesteld. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden, maar dit is nu 1 januari 2025. Het ‘Besluit inkomstenverhouding’ legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is […]

accountantskantoor binnenvaart

Subsidie voor waterstofprojecten

Bedrijven die deel uitmaken van de 2e golf van het IPCEI-waterstoftraject kunnen van 1 tot 14 september 2022 hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie. Nederland is van plan deze subsidie te verlenen binnen de Europese IPCEI-waterstof. IPCEI staat voor Important Projects of Common European Interest en is een geïntegreerd Europees project dat bestaat […]

bonusaandelen

Geef uw omzet door voor TVL Q4 2021

Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal 2021 (TVL Q4 2021)? Dan ontvangt u van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een vaststellingsverzoek om zijn werkelijke omzet door te geven. Na ontvangst van het verzoek hebt u tot 1 november 2022 (23.59 uur) de tijd om de juiste omzetcijfers van door […]