tennisles BTW baanhuur

Versoepeling termijn betalingsregeling Belastingdienst

Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Dit betekent dat ondernemers die uitstel van betaling nodig hebben voor nieuwe schulden weer moeten voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Op 9 mei 2022 is in de Staatscourant een tijdelijke wijziging van de Leidraad […]

BLM Accountants

Verkeerde beschrijving bij automatische incasso

Betaalt u inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting via een automatische incasso aan de Belastingdienst? In afschrijvingen van de bank die de Belastingdienst op 28 en 29 april 2022 doet, staan verkeerde beschrijvingen. In de beschrijving is het betalingskenmerk weergegeven en niet de informatie die hij gewend is. Bij de motorrijtuigenbelasting hoort het kenteken en de periode te […]

tennisles BTW baanhuur

Groenverklaring voor meer duurzame en innovatieve investeringen

Vanaf 1 juni 2022 gaat de vernieuwde regeling groenprojecten in. Met de vernieuwing kunnen ondernemers voor meer duurzame en innovatieve investeringen een groenverklaring krijgen. Met de groenverklaring zijn meer opties beschikbaar voor investeringen in de circulaire economie, energietransitie en kringlooplandbouw. Groenverklaring Innovatieve, duurzame technieken brengen vaak extra kosten en risico’s met zich mee en zijn […]

rijnvarenden

Online wijzigen bedrijfsgegevens UWV nu mogelijk

Vanaf 1 april 2022 kunt u een nieuw rekeningnummer en postadres online doorgeven. U doet dat via de nieuwe dienst ‘Wijzigen bedrijfsgegevens’ op het werkgeversportaal van UWV. Voor het gebruik van deze nieuwe dienst hebt u eHerkenning nodig. Heeft u zelf geen eHerkenning? Dan kan u een ketenmachtiging via uw adviseur aanvragen. Hiervoor hoeft u […]

Faillissementsondersteuning

Rechtsherstel box 3 massale bezwaren en niet onherroepelijke aanslagen bekend

Op donderdag 28 april 2022 is de kamerbrief over rechtsherstel box 3 verzonden naar de Tweede Kamer. Het kabinet heeft een besluit genomen over het plan voor rechtsherstel box 3. De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel […]

accountantskantoor ijsselstein

Aanmaning inschrijving UBO-register

Bureau Economische Handhaving (BEH) stuurt aanmaningsbrieven naar organisaties met de oproep om alsnog hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. Bij niet-tijdige registratie kan BEH uiteindelijk een sanctie opleggen. De deadline voor het registreren van de UBO’s is verstreken. BEH schrijft organisaties aan die nog geen UBO hebben ingeschreven in het UBO-register. […]

accountant advocatenkantoor

Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling STAP-budget’

Op de internetsite van de Rijksoverheid is een overzicht gepubliceerd met daarin de meestgestelde vragen en antwoorden over het STAP-budget. Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In het overzicht staan de antwoorden op de 27 meestgestelde vragen. Er is een onderverdeling […]

bonusaandelen

Handboek Ondernemen 2022 beschikbaar

U kunt vanaf nu het Handboek Ondernemen 2022 downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een eigen onderneming wil starten, of al een onderneming heeft en daarbij zelf (een deel van) zijn administratie doet. In het handboek krijgt u meer informatie over belastingen, rechtsvormen of bijdragen en (sociale) premies. De startende en kleine […]

tennisles BTW baanhuur

BTW aangifte en eHerkenning

Op 9 februari 2022 schreven wij dat ondernemers geen BTW aangifte meer kunnen doen via het oude ondernemersportaal. Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar Vandaag 7 april 2022 meldt het FD dat een ondernemer deze week na telefonisch overleg met de Belastingdienst alsnog BTW aangifte kan doen via het oude systeem. Maakt u om wat voor […]

salarisadministratie uitbesteden

Derdenverklaring NOW 3 tot en met 6

Heeft u een voorschot of definitieve subsidie van € 40.000 of meer ontvangen, dan vraagt UWV een derdenverklaring voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3, 4, 5 en 6. De werkzaamheden die een deskundige derde moet uitvoeren om een derdenverklaring te tekenen zijn: een uitgebreid gesprek met de leiding van de organisatie waarin onder andere […]