Inwerkingtreding ‘Besluit inkomstenverhouding’ uitgesteld tot 1 januari 2025

De inwerkingtreding van het ‘Besluit Inkomstenverhouding’ is een jaar uitgesteld. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit zou per 1 januari 2024 in werking treden, maar dit is nu 1 januari 2025.

Het ‘Besluit inkomstenverhouding’ legt vast wat een inkomstenverhouding (IKV) is en wanneer deze begint en eindigt.

Het uitstel is nodig om de praktische invulling van werkgeversbetalingen verder uit te werken en te onderzoeken hoe die invulling eenvoudiger kan. Dit zou de impact van het ‘Besluit inkomstenverhouding’ voor werkgevers verkleinen.

Inwerkingtredingsbesluit

De nieuwe datum van 1 januari 2025 wordt verwerkt in het inwerkingtredingsbesluit. Zodra dit is aangepast leest u dit op de internetsite van de Belastingdienst.

U kunt de Kamerbrief downloaden op tweedekamer.nl.