Nieuwe pagina en check voor stichtingen en verenigingen

Op de internetsite van de Belastingdienst is de speciale pagina met informatie voor stichtingen en verenigingen vernieuwd. Bent u bestuurder van een stichting of vereniging? Dan is het noodzakelijk om te weten of sprake kan zijn van belastingplicht. Met de nieuwe check voor stichtingen en verenigingen kunt u nagaan of u een beoordeling van de belastingplicht moet aanvragen.

Stichtingen en verenigingen kunnen, net als bedrijven, te maken krijgen met belastingen. Zo kan een stichting of vereniging ondernemer zijn voor de btw. Ook kan belastingplicht ontstaan voor de vennootschapsbelasting of voor loonheffingen. Als dat het geval is voor u, moet u in principe aangifte doen voor de betreffende stichting of vereniging. Als een vrijstelling geldt, hoeft dat niet.

Check voor stichtingen en verenigingen

Als bestuurder van een stichting of vereniging kunt u controleren of u een beoordeling van de belastingplicht moet aanvragen. Dit doet u met behulp van de check voor stichtingen en verenigingen. Dit is een nieuw hulpmiddel van de Belastingdienst.

Uitkomst

Het kan zijn dat u een beoordeling moet aanvragen, omdat uw stichting of vereniging misschien aangifte moet doen. Als u een beoordeling aanvraagt, stuurt de Belastingdienst een vragenlijst. Op basis van de gegeven antwoorden beoordelen medewerkers van de Belastingdienst vervolgens de belastingplicht voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

Meer informatie

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl/stichtingvereniging.