Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte

Heeft u een werknemer in dienst, die niet werkt door ziekte, vakantieverlof opneemt? Dan moet u over het vakantieverlof 100% van het loon betalen en niet het lagere ziekengeldloon (70%). Dat heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld.

Zieke werknemers die in het verleden te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen. Dit is mogelijk over een termijn van maximaal 5 jaar.

Meer informatie

Na 2022-10-31 10:34:43 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Volledig loon betalen over vakantiedagen tijdens ziekte ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.