accountantskantoor utrecht

Immateriële schadevergoeding voor politieman is onbelast

De Hoge Raad beslist dat de door een politieman verkregen immateriële schadevergoeding onbelast is. Een dergelijke vergoeding vindt niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt. Belanghebbende (X) was in loondienst werkzaam bij de politie. Door 2 dienstongevallen heeft hij ernstig letsel opgelopen. In 2007 is […]