Aanvraag TVL Q3 met accountantsproduct

Een tegemoetkoming in de vaste lasten voor het 3e kwartaal (TVL Q3) aanvragen kan tot 26 oktober 2021, 17.00 uur. Als de aanvraag hoger is dan € 125.000, dan moet u direct bij de aanvraag een accountantsproduct meesturen. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag van een accountantsproduct meerdere weken kan duren.
 
Om in aanmerking te komen voor TVL Q3 2021, hebt u in sommige situaties een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig. U leest op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – in Op tijd starten voor ondernemers die een accountantsproduct nodig hebben – meer over de beoordeling en aanvraag van TVL Q3.
 
Controle maximale subsidiebedrag
Nu zowel startende én grote ondernemingen als mkb’ers tegelijk de TVL kunnen aanvragen, lukt het niet langer de subsidie binnen enkele dagen uit te keren. Ook controleert RVO of het maximale subsidiebedrag niet wordt overschreden.