Controleer de beschikking Whk 2020

Middelgrote en grote werkgevers hebben eind november de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2020 ontvangen. Het is belangrijk dat u de gegevens op de beschikking controleert.
 
Waar moet u op letten:
  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht toegerekend?
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?
Instroomgegevens
Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat u meer gegevens nodig heeft. U kunt een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk. U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week, maar uiterlijk binnen 6 weken.
 
Machtiging
Vraagt een gemachtigde namens u de instroomgegevens op, dan moet de gemachtigde altijd een geldige machtiging meesturen.
 
Bezwaar
Als u het niet eens bent met de berekening van de gedifferentieerde premie maakt u schriftelijk bezwaar. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen.
In afwachting van de instroomlijsten kunt u binnen de termijn van 6 weken een voorlopig bezwaarschrift indienen. Na ontvangst van de instroomgegevens vult u het bezwaar aan met de benodigde informatie.
 
Let op!
Een kleine werkgever ontvangt geen beschikking maar een mededeling gedifferentieerde premie Whk. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. Voor kleine werkgevers stelt de Belastingdienst de gedifferentieerde premiecomponenten WGA en ZW-flex per sector vast. Deze sectorale premies vindt u in de Staatscourant.