Deadlines subsidieregelingen

Er zijn veel subsidies beschikbaar voor bedrijven en organisaties die innoveren of investeren in energiebesparing, zorg, onderwijs of arbeid.

Of u subsidie kunt krijgen hangt onder meer af van het type project of activiteit. Voor fundamenteel onderzoek kan het Europese Horizon 2020 heel geschikt zijn.

Lost u technische knelpunten op om een machine sneller te laten lopen dan is de WBSO wellicht van toepassing.

Werkt u samen met andere partijen aan een innovatie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MIT-regeling.

Biedt u leerwerkplaatsen aan in uw bedrijf? Dan is de subsidieregeling praktijkleren wellicht iets voor u.

De manier van aanvragen verschilt per subsidie. U kunt een subsidie zelf aanvragen. De betreffende subsidieverstrekkende instantie verschaft u alle voorwaarden waaraan u moet voldoen. Wij kunnen u begeleiden bij een aantal subsidieaanvragen of wij verwijzen u door naar een specialist.

WBSO

Heeft u in 2019 met succes WBSO aangevraagd? In dat geval moet u vóór 1 april ‘mededeling doen’. Hiermee sluit u de jaarlijkse WBSO-cyclus af waarbij u de werkelijke realisatie aan RVO doorgeeft.

Overzicht deadlines overige subsidies:

SLIM-subsidie (voor personeelsontwikkeling): aanvraagronde start op 2 maart 2020

RAAK-mkb (voor onderzoekssamenwerking): aanvraagronde sluit op 3 maart 2020

SDE-subsidie (voor o.a. zonnestroomprojecten): laatste ronde start op 17 maart 2020

Erasmus-subsidie (strategische partnerschappen): aanvraagdeadline 21 maart 2020

 

Na 2020-02-03 07:00:16 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Deadlines subsidieregelingen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.