Fout in toelichting beschikking Whk 2023 voor middelgrote werkgevers

In de toelichting op de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend.

Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2023 is. Dit moet zijn: 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon voor 2023.

De Belastingdienst heeft de wegingsfactor wel vastgesteld met de juiste loonsom laag van 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon. En de premieloongrens tussen kleine en middelgrote werkgevers is ook vastgesteld met 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon. Het percentage van de gedifferentieerde premie Whk dat in de beschikking staat, is daarom wel juist.

Na 2022-11-28 07:00:23 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Fout in toelichting beschikking Whk 2023 voor middelgrote werkgevers ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.